A breathtaking view of a field full of sunflowers and the trees in the background

Şimdiki Yaşam Regresyon Terapisi nedir?

Ruhumuz, geçmiş yaşamlarımızdan biriken tüm deneyimler ile şimdiki yaşamımızı kucaklar. Ancak, yaşadığımız tüm geçmiş yaşam deneyimlerini bilinçli olarak hatırlamayız. Geçmiş yaşamlarımızı örtük bir şekilde hafızamızda saklarız. Bu anlar ve deneyimler, bizlerin bilinçdışında yer alır.

Bizlerin bilinçli olarak hatırladığı ise şimdiki yaşam anılarımızdır. Şimdiki hayatımızda olan önemli yaşanmışlıkların çoğunu bilinçli olarak hatırlarız. Şimdiki yaşamımızda yaşadığımız anılar, duygular, travmalar daha canlı bir şekilde hatırımızdadır.  Tabii ki,  şimdiki yaşamımızda  bilinçli olarak hatırlamadığımız ancak bilinçdışımızda olan anılara ve travmalara da sahip olabiliyoruz. Beynimizin bilinçli olarak bazı anıları hatırlamayıp bilinçdışına kaydetmesinin önemli bir nedeni vardır. Bunun nedeni şimdiki hayatımızda yaşadığımız travmanın duygusal yükünü yönetmek için beynimiz yaşadığı travmayı bilinçli olarak hatırlamaz ve bilinçdışına işler. Bu, beynimizin kendini korumak için gerçekleştirdiği bir savunma mekanizmasıdır.

Şimdiki yaşamımızın herhangi bir döneminde yaşamış olduğumuz olumsuz anılar enerji alanımızda derin izler bırakır. Sadece hatırladığımız anıları değil; unuttuğumuz, halının altına süpürdüğümüz anıları da Şimdiki Yaşam Regresyonu ile dönüştürmek mümkün oluyor. 

Şimdiki Yaşam Regresyonu seans süreci

Şimdiki yaşam regresyonu terapisi; ruhumuzun anne karnına yerleştiği andan, şimdiki anımıza kadar olan süreç içinde ruhumuzda iz bırakan anıları şifalandırdığımız bir çalışmadır. Bu terapi ile anne karnındaki sürecimiz, doğum anımız, çocukluk, gençlik, yetişkin dönemlerimizde bizi etkileyen önemli anları dönüştürmek üzerine çalışmaktayız. 

Özellikle anne karnı ve çocukluk dönemlerinde geçirdiğimiz zaman dilimi büyük bir öneme sahiptir. Ruhumuz, anne karnına yerleştiği andan itibaren mevcut hayatımızı yaşamaya başlar. Anne karnında algılarımız tamamen açıktır ve  annemizin duygularından, düşüncelerinden ve dışarıdan gelen olumsuz enerjilerden etkilenebiliriz.  Anne karnındayken, anneminizin hamileliğini nasıl karşılıyor olduğu ve bu süreçte şahit olduğumuz olumsuz olaylar, şimdiki yaşamımızı tahmin ettiğimizden daha fazla etkileyebilir. Doğduğumuz anda geçirdiğimiz deneyimler de şimdiki yaşam çalışmasında yer almaktadır. 

Şimdiki hayat çalışması sırasında çocukluk döneminde geçirdiğimiz ve hala bizi olumsuz etkileyen anıları dönüştürmek mümkündür. 

İçimizdeki çocuk- İçsel çocuk

Şimdiki hayat çalışması, içimizdeki çocuğu iyileştirmek için de etkili bir yöntemdir. Çocukluk döneminde yaşanan birçok ruhsal yara ve travma olabilir. Bu dönemde yaşanan travmatik deneyimler, içimizdeki çocuk halini hala etkileyebilir ve onun iyileşmeye ihtiyacı olabilir. İçimizdeki çocuğun yaşadığı travmaları iyileştirerek yaralarını sarmak, kendi iyileşmemize de katkı sağlayacaktır. 

Çalışmaya başlamadan önce, hangi anıların dönüştürülmek istendiği belirlenir ve bu anılar belirlendikten sonra çalışmaya başlanır. 

 Yaşadığımız her negatif anı ruhumuzda iz bırakır mı? 

Geçmiş yaşamlarımızdaki deneyimler, ruhsal karakterimizi nasıl şekillendirdiğimizi ve o deneyimlerle başa çıktığımızı belirler. Her ruh farklı alanlarda farklı şekillerde tekamül eder. Geçmiş deneyimlerimiz, şu anki dünya görüşümüzü belirler. 

Herkesin tekamülü farklı olduğu için geçmiş deneyimlerin ruhlarımız üzerindeki etkisi kişiden kişiye değişir. Aynı anne ve babadan doğan ikizler bile genetik kodları aynı olsa da hayatı yorumlama şekilleri ve karakterleri farklıdır. Bir ikiz, bir anıyı travmatik olarak görebilirken diğeri farklı yorumlayabilir.  Her ruhun geçmiş deneyimlerinden edindiği deneyimler ve  yaralar farklı olduğundan, şimdiki yaşamı yorumlama biçimleri de farklı olabilir. 

Bu nedenle, şimdiki yaşamımızda basit gibi görünen bazı anlar bile ruhumuzda derin izler bırakabilir. Geçmiş yaşamlarımızdaki  deneyimlerin etkisiyle, şimdiki yaşamımızda yaşadığımız deneyimlerin etki yoğunluğu farklılık gösterebilir. Şimdiki yaşamımızda, bizleri negatif olarak etkileyen anıların izleri ile yolumuza devam etmeye çalışırız. Bu izler, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmemizi engelleyebilir. Genellikle bu izlerin taşıdığı ağırlığın tam olarak farkında olmadan  yaşamımızı sürdürmeye çalışırız. 

Oysaki yaşadığımız deneyimlerin gölgesinde bir hayat sürmek durumunda değiliz. Bu anılar şifalanmadıkça zihnimizin bir bölümü sürekli geride kalır. Buda bizi anı yaşamaktan alıkoyar

Şimdiki yaşam çalışması sayesinde, yaşadığımız negatif olayların ruhsal, bedensel, duygusal, zihinsel izlerinden arınabiliriz Bu çalışmaya katılan birçok kişi, kendini hafiflemiş ve özgürleşmiş hisseder. Artık omuzlarında taşıdıkları yükler hafiflemiştir. Bu sayede yaşadıkları hayattan daha çok keyif ve doyum alırlar. 

Şimdiki Yaşam Regresyon terapisi, sadece şimdiki yaşamımızda seçtiğimiz anıları dönüştürmek için değil, aynı zamanda Enerji Alanı Temizliği sırasında keşfettiğimiz anıları dönüştürmek için de kullanılabilir. Bu anıları dönüştürerek kendi enerji alanımızı, ruhumuzu güçlendirmiş oluruz. 

 

 

Scroll to Top