Colorful majestic waterfall in national park forest during autumn

Geçmiş Yaşam Regresyonu nasıl yapılır?

Geçmiş Yaşam Regresyonu seans işleyişi

Öngörüşme sırasında danışan ile o seans üzerinde çalışmak istediği konu kararlaştırılır. Konu kararlaştırıldıktan sonra, belirlenen konunun kökeni olan geçmiş hayatın keşfi yapılır. Keşif aşamasından sonra, keşfedilen geçmiş yaşamın değerlendirilmesi ve çözümlenmesi gerçekleşir. Bu aşamada danışan geçmiş yaşamında yaptığı hatalar varsa, bu hataları fark eder ve yaptığı hatalar için kabul gerçekleştirir. Çözümleme aşamasında, ayrıca bedenimizde kalan travma izlerini çözümlemeye yönelik olan Beden Çalışması kısmını da gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada ATR Tekniği gibi yöntemleri kullanarak enerji bedenimizde kalmış olan negatif enerjileri deşarj ediyoruz. Böylelikle negatif duygu-düşünce-davranış blokajlarımız çözülmüş oluyor ve enerji akışımız tekrardan normale dönüyor. Bu kısımda danışan o geçmiş yaşamda söylemediği sözleri ifade eder, yapamadığı davranışları gerçekleştirir ve yarım kalan işlerini tamamlar. 

Çalışmanın en son kısmında ise “Yeniden Çerçeveleme” adını verdiğimiz bir bölüm vardır. Yeniden Çerçeveleme aşamasında, o geçmiş yaşamın en ideal halini zihnimizde canlandırarak, onu gerçeklik düzeyine taşımaya çalışırız. Yeniden Çerçeveleme kısmı Manifesting yaptığımız bir kısımdır. 

Manifesting nedir?

Manifesting veya tezahür etme, bir düşüncenin veya inancın fiziksel düzeye  dönüştürülmesi anlamına gelir. Bu süreçte kişi, kendi yaratabileceği potansiyelin farkına varmış olur. 

Yeniden Çerçeveleme aşamasında, zihin o geçmiş yaşamın yaşanabilir en ideal halini için yeni bir çerçeve oluşturur. Çözümleme aşamasında kendimize dair öğrendiğimiz yeni bilgiler ile  ve potansiyelimizi fark ederiz. Böylelikle kendimize dair yeni keşiflerimiz beynimizde yeni sinir yollarının oluşmasına yol açar. Kısaca, geçmiş yaşamın en ideal şeklini canlandırarak, beynimizde yeni bağlantılar oluştururuz. Bu bağlantıya bilim insanları nöroplastisite adını vermektedir. 

Nöroplastisite nedir?

Nöroplastisite, deneyimlerimiz sonucunda beynin yeni bağlantılar kurma ve adapte olabilme yeteceğini ifade eder.

Bir şeyi tezahür ettirebilmek için sadece düşünmek yeterli değildir. Aynı zamanda onu eyleme geçirebiliyor olmamız da gereklidir. Radianced Regresyon çalışmanın yeniden çerçeveleme aşamasında, o geçmiş yaşamın en ideal şeklini zihnimizde yeniden tasarlayarak düşüncelerimizi eyleme geçirmiş oluruz. Bu şekilde, düşüncelerimizin ve inançlarımızın eylemlerimize dönüşmesini sağlarız. Çalışmaya başlamadan önce üzerine çalışmak istediğimiz konu üzerine olan düşüncemiz ve eylemimiz, çalışma sonrasında farklılaşır. 

Seans sonrası değerlendirme ve süreç

Radianced Regresyon Çalışma birçok farklı alt çalışmayı barındıran bütüncül bir çalışmadır. Çalışma sonrasında dönüşümler yaşayan birçok kişi vardır. Regresyon çalışmasının etkisini daha iyi ortaya çıkarabilmek, bizlerin çabası ve niyeti ile gerçekleşmektedir. Bu yüzden yaptığımız çalışmanın bir işbirliği çalışması olduğunu hatırlatmak isteriz.

Çalışma sonrasında ruhumuzda o deneyimden kalan negatif blokajlar temizlenmiş olur ve yaşadığımız deneyime ilişkin olarak yeni bir idrak ve farkındalık geliştiririz. Bu nedenden dolayı yaşam, bizlere yeni enerjimizi tezahür ettireceğimiz alanlar açar. Regresyon terapisi sonrasında, çalışmaya katılan kişinin hayatında köklü değişimler kolaylıkla gerçekleşebilmektedir. 

Uygulanan çalışmanın işleyişi hakkında daha derin bir anlayışa ulaşmak için web sitemizin Blog bölümündeki yazıları inceleyebilirsiniz.

Scroll to Top